Hvordan regne ut mestvinnende utstiller

Lurer du på noe innen utstilling? Eller vil du bare snakke om utstillinger?
Legg ditt innlegg her.
Post Reply
Kjersti
Registrert oppdretter
Registrert oppdretter
Posts: 1894
Joined: Fri 11 Jul, 2003 01:26
Location: Nannestad, Akershus
Contact:

Hvordan regne ut mestvinnende utstiller

Post by Kjersti »

Slik regner du ut mestvinnende utstiller:

- Finn resultatlisten fra en utstilling.

- Gå gjennnom listen og skriv ned alle dyrene personen har stilt.

- Noter hvor mange poeng hvert dyr har fått (eksempel: 81 poeng, 85 poeng osv.) i stamtavleklasse eller championklasse.

Listen ser da for eksempel slik ut:
Nemo 87 poeng
Ariel 82,5 poeng
Pluto 77 poeng
Belle (ungdyrklasse, ingen poengbedømming)
Simba 83 poeng
Stitch 82 poeng

- Regn ut hvor mange tilleggspoeng hvert dyr har fått. Tilleggspoengene er 10 poeng for førsteplass, 5 poeng for andreplass og 3 poeng for tredjeplass. På samme måte som med utdeling av rosetter avgjør størrelsen på klassen hvor mange som får poeng.
Tre dyr (eller færre) i klassen: 10 poeng til førsteplass.
Fire dyr i klassen: 10 poeng til førsteplass og 5 poeng til andreplass.
Fem eller flere dyr i klassen: 10 poeng til førsteplass, 5 poeng til andreplass og 3 poeng til tredjeplass.

Etter du har gjort dette ser listen for eksempel slik ut:
Nemo 87 poeng +10 (førsteplass)
Ariel 82,5 poeng +0 (andreplass i en klasse med tre dyr)
Pluto 77 poeng +0 (fjerdeplass i en klasse med fire dyr)
Belle (ungdyrklasse, ingen poengbedømming) +10 (førsteplass)
Simba 83 poeng +0 (andreplass i en klasse med fire dyr)
Stitch 82 poeng +3 (tredjeplass i en klasse med seks dyr)

Husk også at det gis poeng for Beste Hann/Hunn, Beste Ungdyr Hann/Hunn og Beste Champion. Det gis 15 poeng for Beste Hann/Hunn og 10 poeng for Beste Ungdyr Hann/Hunn og Beste Champion.
Sjekk om noen av dyrene skal ha tilleggspoeng for disse premiene.

Etter du har gjort dette ser listen for eksempel slik ut:
Nemo 87 poeng +10 (førsteplass) +15 (Beste Hann)
Ariel 82,5 poeng +0 (andreplass i en klasse med tre dyr)
Pluto 77 poeng +0 (fjerdeplass i en klasse med fire dyr)
Belle (ungdyrklasse, ingen poengbedømming) +10 (førsteplass)
Simba 83 poeng +0 (andreplass i en klasse med fire dyr)
Stitch 82 poeng +3 (tredjeplass i en klasse med seks dyr)

Det er kun de fire beste dyrene som teller for hver utstilling. Denne utstilleren stilte seks dyr, så de to dårligste resultatene vil ikke telle. Stryk dem fra listen.
I dette tilfellet stryker vi Pluto og Ariel, da de kom dårligst ut. Legg merke til at Ariel fikk 82,5 poeng og andreplass, men strykes til fordel for Stitch som fikk 82 poeng og tredjeplass. Dette skyldes de tre tilleggspoengene som Stitch fikk, som gjør at han trekker resultatet mer opp enn Ariel gjør. Det er alltid de beste dyrene totalt som skal telles med. Regn på det når du er i tvil.

Listen ser nå slik ut:
Nemo 87 poeng +10 (førsteplass) +15 (Beste Hann)
Belle (ungdyrklasse, ingen poengbedømming) +10 (førsteplass)
Simba 83 poeng +0 (andreplass i en klasse med fire dyr)
Stitch 82 poeng +3 (tredjeplass i en klasse med seks dyr)

- Regn ut gjennomsnittlig poengsum. Det gjør du ved å legge sammen poengene og dele summen på antall dyr som fikk poengbedømning.

87 + 83 + 82 = 252

252 / 3 (det fjerde dyret stilte i ungdyrklasse) = 84

Gjennomsnittlig poengsum er 84.

- Regn sammen tilleggspoengene.

25 (Nemo) + 10 (Belle) + 0 (Simba) + 3 (Stitch) = 38 tilleggspoeng.

På denne utstillingen ble utstillerens resultat 84 poeng + 38 tilleggspoeng.

For å finne utstillerens resultat for året totalt, må du først regne ut resultatene for hver utstilling.

Dette året deltok utstilleren på fem utstillinger, og utstillerens resultater ble slik:
Utstilling i mars: 84 poeng + 38 tilleggspoeng.
Utstilling i mai: 82,25 poeng + 15 tilleggspoeng.
Utstilling i september: 81 poeng + 28 tilleggspoeng.
Utstilling i oktober: 83,125 poeng + 20 tilleggspoeng.
Utstilling i desember: 85 poeng + 25 tilleggspoeng.

- Regn ut gjennomsnittlig poengsum for året totalt. Det gjør du ved å legge sammen gjennomsnittlig poengsum fra utstillingene (ikke hvert enkelt dyr) og dele på antall utstillinger med poengbedømning. Hvis utstilleren deltok på en utstilling og kun stilte i klasser uten poengbedømning, skal det ikke trekke ned gjennomsnittlig poengsum.

Regnestykket blir slik:

84 + 82,25 + 81 + 83,125 + 85 = 415,625

415,625 / 5 = 83,125 poeng

Utstillerens gjennomsnittlioge poengsum for året er 83,125.

- Regn sammen tilleggspoengene.

38 + 15 + 28 + 20 + 25 = 126

Utstilleren fikk 126 tilleggspoeng.

Til slutt legger du sammen gjennomsnittlig poengsum og tilleggspoengene.

83,125 + 126 = 209,125 poeng

209,125 ble utstillerens resultat dette året.

Gjenta utregningen for hver eneste utstiller for å finne ut hvem som ble årets utstiller.

For å finne årets oppdretter regner du på nøyaktig samme måte, bare at du ser på hvem som er oppdretter i stedet for hvem som er utstiller. I de tilfellene hvor det er to oppdrettere, får begge oppdretterne poeng (poengene skal ikke deles)

Hvis noe er uklart er det bare å spørre! :)
Kjersti H.
Capella Chinchilla
http://capellachinchilla.com
Registrert oppdretter siden 2003 | Chinchillaeier siden 1996 | Medlem av NFFSCN og MCBA
Kasserer, oppdretteransvarlig og webansvarlig i NFFSCN | Vinner av Årets Utstiller 2010, Årets Oppdretter 2010, Årets Chinchilla 2010 og Årets Norskfødte Chinchilla 2010

Avatar: jeg og NuCH Savannah
Post Reply